Gaļu iesaka izslēgt no veselīgam uzturam ieteicamo produktu saraksta

ASV Uztura vadlīniju konsultatīvā komiteja (Dietary Guidelines Advisory Committee— DGAC) 2014. gada 15. decembrī nolēma, ka gaļa būtu jāizslēdz no amerikāņiem uzturā ieteicamo produktu saraksta, tā vietā iesakot vairāk lietot pārtikā augu valsts produktus. Lēmuma pamatā ir fakts, ka augu valsts produktu lietošana nodrošina lielāku vides ilgstspēju un samazina indivīda ekoloģiskās pēdas nospiedumu.

Agrāko sanāksmju laikā izveidotajās ieteikumu versijās  “liesa gaļa” bija iekļauta  veselību veicinošo produktu sarakstā. Tomēr pēdējā sanāksmē eksperti secināja, ka saraksta galējā versijā “liesas gaļas” nebūs.

Esošais uztura priekšlikumu komplekss iesaka amerikāņiem ēst vairāk augļu un dārzeņu, bet samazināt sarkanās un termiski apstrādātas gaļas patēriņu. Priekšlikumos teikts, ka uzturs, kura pamatā ir vairāk augu izcelsmes produktu un mazāk dzīvnieku izcelsmes produktu, ir “vairāk veselību veicinošs un saistīts ar mazāku ietekmi uz vidi nekā pašreizējais vidējā amerikāņa uzturs.”

Šis lēmums sagādājis galvassāpes ASV gaļas industrijai, jo DGAC ieteiktajām uztura vadlīnijām ir liela nozīme amerikāņu patēriņa produktu izvēlē. DGAC sastāv no ievērojamiem ekspertiem veselības un uzturzinātnes sfērā. Komiteja 1985. gadā izdeva savu pirmo vadlīniju kompleksu, kuru pārizdod reizi piecos gados.

Jau iepriekšējās komitejas sanāksmēs ierosināts uztura vadlīnijas veidot ar plašāku skatījumu, ņemot vērā arī jautājumus, kas saistīti ar ilgtspēju – konkrētāk, ar to, kā gaļas patēriņa samazināšana var samazināt gāzu emisijas, kas izraisa siltumnīcefektu.

DGAC lēmums ir saniknojis ASV gaļas industriju, un tā noteikti cīnīsies pret izmaiņām uztura ieteikumos. Pašreizējais komplekss tiks pārskatīts ASV Veselības un cilvēku apkalpošanas departamentā (United States Department of Health and Human Service) un Lauksaimniecības departamentā. Galējais 2015. gada vadlīniju variants tiks publicēts gada beigās. Jau agrāk gaļas industrija ir sacēlusies pret federālās valdības ieteikumiem samazināt gaļas ražošanu un patēriņu, tāpēc ir skaidrs, ka arī šoreiz tā uzsāks cīņu.

Avoti:

http://cok.net/blog/2015/01/dietary-guidelines-2015/

http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/01/07/why-the-governments-new-dietary-guidelines-could-be-a-nightmare-for-the-meat-industry/?utm_content=bufferd3b08&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer